Unduh Ebook Menjadi Organisatoris Andal

Untuk unduh ebook Menjadi Organisatoris Andal (MOA), klik tautan berikut: https://bit.ly/EbookMOA Password pdf : MOAMANTAP25 ...

Jumat, 22 Januari 2010

Ibnu Katsir

Riwayat Hidunya :
Ia adalah Isma'il bin 'Amr al-Qurasi bin Kasir al-Basri ad-Dimsyqi 'Imaduddin Abul Fida' al-Hafiz al-Muhaddis asy-Syafi'i.
Dilahirkan pada 705 H dan wafat pada 774 H sesudah menemuh kehidupan panjang yang sarat dengan keilmuan. Ia adalah seorang ahli fiqih yang sangat ahli, ahli hadis yang cerdas, sejarawan ulung dan mufasirin paripurna. Al-Hafiz ibnu Hajar menjelaskan, "Ia adalah seorang ahli hadis yang faqih. Karangan-karangannya tersebar luas di berbagai negeri semasa hidupnya dan dimanfaatkan orang banyak setelah wafatnya Karya Tulisnya
Di antara krya tulisnya ialah :
-Al-Bidayah wan Nihayah dalam bidang sejarah, merupakan rujukan terpenting bagi para sejarawan.
-Al-Kawakibud Darari dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dari Al-Bidayah wan Nihayah.
-Tafsirul Quran; al-Ijtihad fi Talabil Jihad, -Jami'ul Masanid; as-Sunanul Hadi li Aqwami Sunan; dan
-Al-Wadihun Nafis fi Manaqibil Imam Muhammad ibn Idris. Tafsirnya
Tentang tafsirnya ini Muhammad Rasyid Rida menjelaskan: Tafsir ini merupakan tafsir paling masyhur yang memberikan perhatian besar terhadap apa yang diriwayatkan dari para mufasir salaf dan menjelaskan makna-makna ayat dan hukum-hukumnya serta menjauhi pembahsan i'rab dan cabang-cabang balaghah yang pada umumnya dibicarakan secara panjang lebar oleh kebanyakan mufasir; juga menjauhi pembicaraan yang melebar pada ilmu-ilmu yang tidak diperlukan dalam memahami Qurlan secara umum atau memahami hukum dan nasihat-nasihatnya secara khusus
Di antara ciri khas atau keistimewaannya ialah perhatiannya yang cukup besar terhadap ap yang mereka namakan “tafsir Qur’an dengan Qur’an.” Dan sepanjang pengetahuan kami, tafsir ini merupakan tafsir yang paling banyak memuat atu memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian makananya, kemudian diikuti dengan (penafsiran ayat dengan) hadis-hadis marfu’ yang ada relevansinya dengan ayat (yang sedang ditafsirkan) serta menelaskan apa yang dijasdikan hujjah dari ayat tersebut. Kemudian diikuti pula dengan asar para sahabat dan pendapat tabi’in dan ulama salaf sesudahnya.

Termasuk keistimewaannya pula ialah disertakannya selalu peringatan akn cerita-cerita Isra’iliyat tertolak (munkar) yang banyak tersebar dalam tafsir-tafsir bil-ma’sur, baik peringatan itu secara global maupun mendetail. Namun alangkah akan sangat lebih baik lagi andaikan ia menyelidiknya secara tuntas, atau bahkan tidak memuatnya sama sekali jika tidak untuk keperluan penyaringan dan penelitian.

Selasa, 19 Januari 2010

Ujian Semester Ganjil MAN 3 MALANG 2009/2010


Ujian semain dekat… sebentar lagi akan dilaksanakan ujian semester ganjil …… Teman-teman menyikapi hal ini dengan sika yang berbeda satu sama lain….. ada yang meninggalkan laptopnya demi mendapatkan nilai yang memuaskan di akhir ujian semester nanti…… walau begitu ada juga temen” yang maseh asyeek mengutak-atik laptopnya seakan tak mengira bahwa ujian sudah sangat dekat….. mereka tetap bersantai menghadapi ulangan… Ada pula yang rela belajar sampai tengah malam demi nilai yang bagus. Ujian Semster Ganjil dimulai pada hari Senin setelah siswa MAN 3 MALANG menikmati liburan di rumah masing-masing selama kurang lebih 4 hari,…. Ya lumayan bwat menghadapi ujian yang pertama kali (ujar Q dalam hati). Hari pertama kelas MABI menghadapi ujian Matematika dan Adab. Teman-temanku MABI sangat bersemangat dalam menghadapi ujian hari pertama terutama pelajaran Matematika karena pelajaran tersebut bagaikan momok hamper bagi setiap anak. Dan hari pertama pun berlalu….. Q berpikir dan berdo’a “ya Allah mudahkanlah Q dalam menghadapi ujian hari ini dan selanjutnya…” Walau ujian matematika Q banyak yang Q jawab sesuka hati Q kurang lebih sebanyak 16 soal….. setelah beberapa hari berlalu dan hasil ujian telah diketahui…. Alhamdulillah, Q bagai tak percaya Q mendapatkan nilai 82,5…. Q langsung berlari ke kelas dan Q kabarkan kepada temen-temen Q. Betapa senangnya hati Q nilai matematika sebegitu bagusnya yang tak pernah Q dapatkan sebelumnya ….. Thaks God….. Setelah semua nilai ulangan diumumkan dan remidi tlah dilaksanakan…. Q lihat catatan nilai Q. Alhamdulillah g’ ada yang remidi satu pun. Namun, Q sempat kaget ketika temen Q ada yang ngomong kayak gini,”Eh, kalian taw gak kalau nilai IPA Terpadu qita semuanya jelek”Q balik bertanya,”mank berapa seeh ?”… Dya menjawab, “Semuanya nilainya berkisar antara 50-60 itu berarti g’ da yang lulus…. Lha, yang tertinggi lho hanya mendapatkan nilai 65 kalee…..” hati Q bergumam, Yah that’s so bad….. Tapi wat pelajaran IPA Terpadu g’ da remidi cz semua anak nilainya jelek/dibawah standart… kalau pun ada remidi itu sama saja dengan ujian semester ulang…. Yah, itu semua karena kesalahpahaman antara kami dan guru IPA Terpadu…. Awalnya kami sebelum ujian Semester kami disuruh membuat soal ujian yang janjinya akan dikeluarkan pada ujian nanti sekaligus jawabannya… Yah, anak-anak jadi bersemangat menddengar 2wh, mereka bersikeras membuat soal semudah mungkin walau ada satu dua yang terbilang sulit…. Namun tak apalah…… Kemudian kamu mengumpulkan semua soal menjadi satu dokumen dan beberapa anak mencetaknya/megeprintnya dan beberapa memfotokopi.. Menjelang hari dimana hari itu hari ujian terakhir dan mata pelajaran pertama adalah IPA Terpadu…… waktu itu teman” dah pada mempelajari soal yang telah mereka print dan fotokopi….. Saking bersemangatnya hanya dalam waktu satu jam kami semua atau kelas X-MABI telah menyelesaikan ujian IPA Terpadu hanya dalam waktu 1 jam padahal di luar kami melihat yang lain masih bingung dengan ujian FISIKA yang terbilang sangat sulit apalagi bagi kami karena kami tidak pernah mendapatkan pelajaran tersebut…. Ya itulah sekilas cerita dan warna-warni ujian semester ganjil yang pertama kali bagi kami (kelas X) Semoga pada ujian mendatang kami dapat memaksimalkan kemampuan kami dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi… Amiin…..

Back to top