Jihad Fi Sabilillah

Beberapa hari terakhir, agama Islam terkesan keras, peperangan, teroris. Padahal sesungguhnya Islam tidak mengenal konflik. Islam adalah agama damai, agama persaudaraan.

Dalam Islam, jihad fi sabilillah termasuk ke dalam salah satu perdagangan yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Hal itu disebutkan dalam surat Ash-Shaf ayat 10. Jihad para pencari ilmu adalah dengan ilmunya.

Allah sendiri dalam sifatnya yang 99, bila diamati ada sifat-sifat yang kontradiktif, bertentangan. Misal Maha Pemaaf dan Maha Yang Pedih Siksanya. Adanya sifat-sifat ini menunjukkan bahwa Allah tidak ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Allah punya konsep universal dan komprehensif. Sifat "rahim", penyayang Allah membersamai 99 sifatnya.

Maka, bila telah ada rahmah, kasih sayang, maka yang ada hanyalah husnuzan kepada Allah. Maka, jihad adalah berjuang sungguh-sungguh. Jihad yang lebih besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka, tugas kita sebagai muslim adalah berjuang menegakkan kalimat Allah yang tinggi. Meninggikan agama Allah, agama Islam.

#ringkasanceramah #RamadhanBercerita #RamadhanBerceritaday14 #30052018

Muhammad Amin
Magister Pendidikan Bahasa Arab, pemerhati pendidikan dan bahasa. Pengasuh di Mahad Al Qalam MAN 2 Kota Malang

Related Posts

Posting Komentar

Follow by Email